www.varsoviacapital.com

Design i wykonanie strony dla firmy inwestycyjnej. "Varsovia Capital SA jest podmiotem inwestującym w spółki różnorodnych branż i bezpośrednio wspierającym ich rozwój. Nasza działalność łączy w sobie zarówno cechy funduszu inwestycyjnego, jak i inkubatora przedsiębiorczości."